פסיקת ההלכה

שאלה

שלום וברכה, רציתי לשאול האם אדם פרטי ראשי ללמוד נושא הלכתי לעומק ולבסוף לפסוק לעצמו גם אם פסיקתו סותרת פסיקות אחרות, או שמא לאדם צריך להיות רב שייתן את ה"מילה האחרונה" גם אם האדם הגיע למסקנה לבדו. לסיכום האם מותר ואפשר לאדם פרטי להפעיל שיקול דעת הלכתי או שמא הוא חייב לשמוע למה שרבותיו מורים לו גם אם זה סותר את שיקול הדעת שהפעיל? תודה מראש...

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

פסיקת ההלכה מורכבת מכמה חלקים מרכזיים, בראש ובראשונה יש להבין את המציאות לאשורה, לימוד הפרטים ההלכתיים והכרעת הדין. הכרעה זו כוללת בתוכה הן את פרטי ההלכה והן את השימוש הנכון בדרכי הפסיקה, כדי לדעת שבאמת הדין הוכרע כראוי האדם צריך להיות מחובר למסורת הפסיקה, ומסורת זו מגיעה מרבותיו, אדם שנסמך מרבותיו יכול להמשיך ולפסוק ולהעביר הלאה מסורת זו.

לכן קבעו חז"ל את הכלל: "עשה לך רב" כדי שהאדם יהיה מחובר למסורת זו.

אמנם, אין הדבר אומר שיש לשאול את הרב בכל נקודה שהיא ויש בהחלט מקרים שהאדם יכול להכריע בעצמו, אך עיקר הדבר הוא שהאדם צריך להיות מחובר למסורת הפסיקה ולפסיקת רבותיו, ובסופו של דבר ליישר את עצמו כפי הכרעת רבותיו.

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר

הרב דוד אייגנר | ט"ז ניסן תשע"ז 21:57