השתלשלות ההלכה

שאלה

השתלשלות ההלכה. מלשונות הפסוקים בנחמיה וביאשיה (שמצאו
בימיו ספר תורה) אני מבינה שיאשיהו ונחמיה הופתעו מהספרים,
וניסו להבין מהפסוקים את ההלכה, כלומר היתה בעיה ברציפות
העברת ההלכה!

 

 

 

תשובה

שאלותיך בדבר "מציאת" ספר דברים או ספר ויקרא הן שאלות ישנות.
בקורת המקרא בנתה עליהן תלי תלים של מגדלים הפורחים באוויר.
אני ממליץ לך ללמוד את ספריו של הרב דוד צבי הופמן על התורה,
בספר ויקרא פרק כג' תמצאי תשובה לשאלה על נחמיה ובספר דברים
תשובה על השאלה על יאשיהו. וכן בספר דורות ראשונים ועוד
אעיר רק כמה נקודות. יאשיהו מלך אחרי מנשה (55 שנה) אמון
(שנתיים) ורק בשנה ה 18 למלכותו נמצא הספר, כלומר כעבור 76 שנה
(!) של ניתוק העם מהתורה. דורנו מכיר תופעה דומה ביהדות רוסיה.
נתק כה ארוך מהתורה השכיח אותה לגמרי. ובתקופה ההיא לא היה
דפוס ולא ריכוזים יהודיים אחרים ששמרו על הגחלת. מציאת הספר,
בפרט בפרשה הנוראה של התוכחה עשתה רושם עז. גם בימינו קרה
שיהודי ברוסיה גילה לפתע תנ"ך במחבוא מסוים והדבר הרשים אותו.
שכנתי, נערה חילונית, גילתה סידור ישן בביתה והדבר גרם לחזרתה
בתשובה.
בנחמיה לא נאמר שנחמיה גילה לפתע את הכתוב בתורה. העם הוא
שנודע לו ע"י הקראת התורה ע"י עזרא הסופר שהקמת סוכה כתובה
במפורש בתורה. דבר דומה ארע באותו מעמד, כאשר הקריא עזרא
לעם את הנאמר בתורה (כנראה בהקשר לנישואי התערובת, עייני פ"ח
פס' ט' ושם יג' א' נמצא כתוב אשר לא יבוא עמוני ומואבי, והרי ספר
דברים כבר "נמצא" בימי יאשיהו, מאות שנים לפני נחמיה!)
אך הדבר פשוט, היתה ירידה רוחנית גדולה מאוד, ספר התורה
הוזנח, העם חילל שבתות (נחמיה יג' טו' ואילך), נשא נשים נוכריות,
הצאצאים כבר לא דיברו עברית (שם כ"ד) ולא ידעו קרוא וכתוב
בעברית. עזרא ונחמיה ארגנו מעמדים מיוחדים בהם החזירו את העם
לתורה וכך "נמצאו" להם לפתע דברים שלא ידעו על קיומם, האם
הדברים לא אקטואליים גם כיום?!...
האם היום לא נשמעת טענה ש"המצאנו" כביכול הלכות חדשות?

 

הרב יעקב אריאל |