הישן יתחדש והחדש יתקדש

שאלה

מהי פרושה של אמרתו המפורסמת של מרן הרב קוק זצ"ל: "הישן
יתחדש והחדש יתקדש" .

 

 

 

תשובה

קרא נא את מאמרי השבת בהצופה על הרב קוק והמודרנה.
אחת הדוגמאות להבנת מימרתו מוזכרת פעמים רבות באגרותיו שהישוב
הישן צריך להכיר בגאולה האלוקית המתחדשת על עמו ישראל ואפילו
אם היא בחלקה יוצאת מפי יהודים שאינם שומרי מצוות בהכרתם, ויחד
עם זאת לקבל פנים חדשות בתיקון כל צדדי החיים החיצוניים של סדר,
נקיון. וכנגדו העולם הציוני חילוני צריך לדעת שאת כוחו ובסיסו הרוחני
הוא יונק מהקודש ורק בתשובת שני הציבוריים הללו לתורת החיים
התמימה ישוב עם ישראל למלוא כוחו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |