השלב הקובע את השנה בזיתי שמן

מאת: מערכת למעשה אורך הסרט: 24:38 דקות

שיעור שהעביר הרב יהודה הלוי עמיחי שליט“א, ראש מכון התורה והארץ