הרב יואל פרידמן פטל ואסנה

מאת: הרב יואל פרידמן אורך הסרט: 22:39 דקות

הכנס השנתי הכ"ד למצוות התלויות בארץ, התשע"ג

פטל אוסנה ואוכמניות, סיווגם כאילן או ירק לעניין ערלה וברכות