הלכות ערלה חלק 2

מאת: מערכת למעשה אורך הסרט: 16:13 דקות

מוטי שומרון על הלכות ערלה

מתוך סדרת שיעורים בנושא מצוות התלויות בארץ, של מכון התורה והארץ בשיתוף מכללת חמדת הדרום