הנחיות הלכתיות לשימוש בטבעת 'נובה רינג' NUVARING

הנחיות הלכתיות לשימוש בטבעת 'נובה רינג' NUVARING

במאמר זה מבואות הנחיות הלכתיות לשימוש בטבעת נובה רינג

מכון פועה | אייר תשע"ה

 

הנחיות אלו מיועדות לזוג שקיבל היתר הלכתי למניעת היריון מפוסק מובהק.

 

'נובה רינג' – תיאור

'נובה רינג' היא טבעת גמישה שמכילה שני הורמונים נשיים. שחרור ההורמונים למחזור הדם מונע ביוץ, ובכך מונע היריון. מבחינה הלכתית, הימצאות הטבעת בנרתיק אינה גורמת להשחתת זרע, ולכן אין צורך להוציאה לפני חיי אישות.

 

1. הפסק טהרה 

לפני בדיקת הפסק טהרה, צריכה האישה להוציא את טבעת ה'נובה רינג', ולהחזירה למקומה מיד בתום הבדיקה (לפני הכנסת המוך הדחוק).אם האישה חוששת שהוצאת טבעת ה'נובה רינג' עלולה לגרום לפציעה בנרתיק, יכולה היא לסמוך על הפוסקים המתירים להשאירה במקומה בזמן בדיקת הפסק הטהרה. במקרה שהאישה שכחה להוציא את טבעת ה'נובה רינג', עליה להוציא את הטבעת ולחזור על הבדיקה. אם לא נותר זמן לחזור ולבדוק – אין צורך לדחות את ההפסק טהרה למחר, כיוון שיכולה היא לסמוך על הפוסקים המתירים להשאיר את הטבעת בזמן הבדיקה.

 

2. שבעה נקיים

לכתחילה, לפני הבדיקה הראשונה ולפני הבדיקה האחרונה של ז' נקיים, יש להוציא את טבעת ה'נובה רינג'.

אם האישה חוששת שהוצאת הטבעת עלולה לגרום לפציעה בנרתיק, יכולה היא לסמוך על הפוסקים המאפשרים להשאיר אותה בזמן הבדיקות. במקרה שהאישה שכחה להוציא את טבעת ה'נובה רינג' – אין לצורך לחזור ולעשות שוב את הבדיקות. במקרה שהאישה ראתה דם על טבעת ה'נובה רינג', יש לשאול הפוסק של הזוג, או את אחד הרבנים המשיבים במכון פוע"ה, בטלפון: 02-6515050

 

3. טבילה במקווה

 אין לטבול עם טבעת ה'נובה רינג', יש להוציא אותה סמוך לטבילה.

במקרה שהאישה שכחה להוציאה לפני הטבילה:

* אם עדיין היא במקווה, תחזור ותטבול בלי ברכה.

* אם היא חזרה לביתה וגילתה זאת קודם חיי אישות, יש להתקשר אל הפוסק של הזוג או לאחד הרבנים המשיבים במכון פוע"ה, בטלפון: 02-6515050

* אם היא גילתה זאת אחרי חיי אישות, לכל הדעות אין צורך לחזור ולטבול, ואין להם לדאוג כלל.

 

אנו תפילה שההתחזקות בתקופת המניעה, תתרום כוחות מחודשים להיריון הבא, שהרי פעמים 'ביטולה הוא קיומה'.