מחיקת חובות?

מחיקת חובות?

לימוד ובירור של הלכות ושל מעשים חשוב בכל זמן בשנה. חודש אלול השנה קשור לנו למשהו שונה מכל שנה, פרוזבול! מה לשמיטת כספים ושמיטת קרקעות? האם ואיך לעשות פרוזבול? נקודות רבות לבירור

הרב יצחק גרינבלט | ג' אלול תשע"ה

שנה שלמה של שמיטה אנו עוברים, חלקנו חיים את הדברים יותר, חלקנו פחות. שאלות שונות שעלו, בתי מדרש שונים שבחרו לעסוק בנושאים ברמה כזו או אחרת, מפעל שלם של בירור וכתיבה והפצה של 'מכון התורה והארץ' ועוד ועוד. והנה שנת השמיטה מגיעה לסופה, ובה אנו פוגשים שמיטה אחרת, שמיטת כספים. בניגוד להלכות שמיטה שלא זכו להיכנס לשולחן ערוך, שמיטת כספים כן זכתה, וכאן אנו יכולים להיכנס וללמוד לפי הכללים הרגילים של לימוד ההלכה, לימוד חושן משפט, בסימן שלם בשולחן ערוך.

אך לפעמים מה שרחוק מהעין רחוק מהלב, והנטייה הטבעית בפרט לאנשים עמוסים היא לעשות את מה שצריך, את ההלכות המעשיות, ופחות להיכנס לדברים. וכאן אולי נקודה חשובה שראוי לחזור ולהדגיש. הלימוד שלנו מחבר אותנו אל הדברים. חיבור מעשי הוא חיבור אחד מתוך כל החיבורים שלנו. חיבור לימודי מחבר אותנו לעומק אחר של דבר. אכן, אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ, וכפי שהסביר הגרי"ש אלישיב, שלא רק מדובר במקום גאוגרפי, אלא גם במקום נפשי, במקום מעשי של בחירת מה ללמוד.

לכן, יש שיבחרו ללמוד את הלכות שמיטת הכספים בשיעור שיעביר הרב לקראת סוף השנה, יש שיבחרו לקחת את החוברת של המכון וללמוד את ההלכות המובאות בה, או כמובן בספרי הלכה מעשיים אחרים, ויש שיחפשו ללמוד ליתר עמקות. כמו כל לימוד, ההשקעה מניבה תוצאות, והשפע מוליד חיבור.

אך קשה, קשה לאדם להגיע למקורות השונים, קשה להגיע לרעיונות הגדולים שנאמרו על הדברים, ולא לכל אחד הדברים פשוטים וזמינים. פעמים שפיתוח רעיונות חדשים איך ללמוד ואיך להתחבר גורם לנו לפתיחה של דברים חדשים, דברים שיקדמו אותנו מאוד.

עולמות – פרוייקט מיוחד שרבנים רבים מכירים, נותן לנו הפעם שוב אפשרות ללמוד את הנושאים מתוך המקורות כמו שהם, סרוקים, מודגשים, בנויים צעד אחר צעד ואף מגיעים לשאלות מעשיות לא קלות, כגון דיון ארוך בנושא כאלו החוזרים בתשובה ומגלים שבמשך שנים גבו חובות שלא לפי הדין, שפשוט לא ידעו על שמיטת כספים! מה עושים? שאלה מעשית כל כך... והלומד את הדפים יפגש החל מדבריו של הגרש"ז אויירבך זצ"ל והגר"ע יוסף זצ"ל בחזון עובדיה וכלה במאמרים שונים. אם כי ודאי יש מה להוסיף, שרבים עסקו בכך, אך אין ספק שמסירות העיסוק בנושא חשובה שלא לנעול דלת בפני חוזרים בתשובה כפי שהתחיל הרב יוסף ליברמן את דיונו על הנושא ועוד ועוד. אמנם הלימוד לא תמיד יוביל את האדם להלכה למעשה, שכן לפעמים זקוקים לכך רמה תורנית גבוהה יותר, ואת התחום הזה יש להשאיר למורי ההלכה, אך ודאי שלימוד מוביל לשאלת חכם חצי תשובה, ומוביל להפריה גדולה בלמידה ובבירור של הדברים.

יש שיתאים להם יותר החוברת החדשה שפורסמה באתר המכון, "לוקחים אחריות חברתית – שמיטת כספים ופרוזבול למהדרין תשע"ה" שאף שיש בחוברת גם הלכות מעשיות, דומה שהדגש המרכזי הוא בירור רעיוני לנושא, ואף הובלה לקיום השמיטה למהדרין, אף את שמיטת הכספים, לרמה של קיום ההשמטה ברמה הנאותה לאדם, והובלת הכספים לעזרה באופן לאומי.

המון יש ללמוד, וככל שנשקיע יותר נזכה ביותר. יהי רצון שנזכה במהרה שיחזור היובל, ושמיטת הכספים תחזור להיות בנו מעיקר הדין, מהתורה, ונזכה לקיים אותה באופן המהודר ביותר.

 

לאתר קרן 'נדיבי ארץ' העוסקת במצוות שמיטת כספים