תוכנית לימוד למצוות התלויות בארץ

תוכנית לימוד למצוות התלויות בארץ

מכון התורה והארץ שמח להודיע על הרחבת המלגות ללומדים בתוכנית "מצוות התלויות בארץ"

| סיוון תשע"ו
נפתחו מקומות נוספים לתוכנית לימוד בראשות הרב יהודה הלוי עמיחי, הלימוד מתקיים יומיים בשבוע ביישוב ניצן, והוא כולל מלגה חודשית ללומדים.
מכון התורה והארץ שמח להודיע על הרחבת המלגות ללומדים בתוכנית "מצוות התלויות בארץ". הלימוד מתקיים בימים ד' וה' בשעות 9:00-17:00 ועיקרו לימוד עיוני על סדר הירושלמי.
המלגה החודשית ללומדים: 1300 ש"ח
הלימוד מתקיים ביישוב ניצן.
לפרטים נוספים ולהגשת מועמדות
מכון התורה והארץ: 086847325