זריזים במצוות

זריזים במצוות

יום הכיפורים חלף עבר, בהתעלות עצומה בכל עם ישראל. והנה אנו עוברים לימים שלפני סוכות, ימים בהם עם ישראל מתכונן לקראת החג הנפלא. זריזים הולכים מחיל אל חיל והחלו בבניית הסוכה. מדוע לא להתרווח במיטה אחר הצום?

הרב יצחק גרינבלט | י"א תשרי תשע"ו

בשולחן ערוך מופיעה הלכה מיוחדת, שאחר יום כיפור מזדרזים כבר להתחיל בבנית הסוכה. וכך מופיעים הדברים בקיצור שולחן ערוך: "הַמְּדַקְדְּקִין בְּמִצְווֹת מַתְחִילִין מִיָּד בְּמוֹצָאֵי יוֹם הַכִּפּוּרִים בַּעֲשִׂיַת הַסֻּכָּה, לְקַיֵּים "יֵלְכוּ מֵחַיִל אֶל חַיִל". המדקדקים, משמע שלא חיוב יש כאן, אלא מנהג טוב של אלו שמדקדקים במצוות. ויחד עם זאת, רבים מבני ישראל, אחר ההתעלות המיוחדת של יום הכיפורים, זריזים הם, מדקדקים הם, ואצים לבנות את הסוכה. זכינו שבעיתונים שבדרך כלל עוסקים בחדשות כאלו ואחרות, ולא תמיד כדברים משמחים ובריאים בעם ישראל, זכה מנהג זה של המדקדקים לתמונות רבות אף בעמוד השער, מראה לנו ומזכיר לנו מיהו העם שאנו חיים בו, עם של זריזים ומדקדקים.

יש פוסקים שכתבו, שמי שלא יכול להתחיל לבנות את הסוכה ישר במוצאי יום כיפור, ראוי לו שהוא ילמד את הלכות הסוכות, להתחיל משהו בחג הבא. ואף במסורת החסידית מסופר על גדול בישראל (ככל הנראה רבי לוי יצחק מברדיצב שאחר יום כיפור גמר את התפילה כשליח ציבור לכל היום הגדול והקדוש ובסופו של דבר אחר הצום מיד אחר הבדלה ישב ולמד את מסכת סוכה לכל הלילה הקדוש. אנו לא במדרגה אך משהו יש לנו אפשרות וכך טוב וראוי.

חשוב לזכור שלא רק דין זה של ילכו מחיל אל חיל בין יום הכיפורים לבין הסוכות הוא שנמצא בשולחן ערוך אלא מופיע דין זה במקומות נוספים כגון ילכו מחיל אל חיל בכל יום אחר שאדם גומר את התפילה כתוב שילך לבית המדרש, ואם אין אפשרות ללכת לבית מדרש, ראוי לו לאדם, לפי דברי המשנה ברורה לשבת וללמוד תורה, מעין בית מדרש. שהרי בתי הכנסת שלנו בדרך כלל מהווים גם בית מדרש.

אך לא רק ילכו מחיל אל חיל יש כאן, אלא גם זריזים מקדימים למצוות. שזריזות זו במצווה שעומדת לפנינו שאנו צריכים שלא להחמיץ אותה קיימת וחשובה בתחום הזה.

הזריזות מראה על חביבות המצווה ודווקא בכך שאנו לא בוחרים לנוח על זרי הדפנה אלא לרוץ ולעשות את המצווה הבאה, יש בכך אמירה גדולה וחשובה מאוד.

דומה שמעבר לדבר זה יש בכך גם חינוך חשוב לילדים. כאשר הילדים רואים את הדברים שההורים עושים, יש בכרך לימוד גדול אליהם, אך לא רק במצוות שאנו עושים אלא גם בגישה שלנו למצוות. כאשר הילדים רואים שאנו עושים זאת בזריזות הם רואים שהדבר חשוב לנו, ואילו להיפך, הילדים לומדים גם מסר אחר. לכן, אף שמדובר בדבר שהוא לא חיוב גמור, דומה שיש בו יסודות חשובים הדוחפים אותנו לעשות זאת.

אמנם חשוב לזכור שישנו דיון האם יש מצווה לבנות את הסוכה, שהרי לפי הירושלמי אנו מוצאים שמברכים ברכה על בנית סוכה, ודבר זה לא נמצא בתלמוד הבבלי, ולא מופיע בהלכה, אך יש שכתבו שיברך שהחיינו כבר בבנית הסוכה.

אף אם אין מצווה (ולכן אולי לא השתמשו בזריזים מקדמים למצוות אלא בוילכו מחיל אל חיל) ודאי שיש בכך מעלה גדולה וחשיבות גדולה.

יהי רצון שנזכה לרוץ מחיל אל חיל, בשמחה ובהתעלות גדולה ממצוה למצוה, נזכה להתעלות לישב בסוכתו של לוויתן במהרה בימנו אמן.