קביעת מזוזה בשבי דרום

קביעת מזוזה בשבי דרום

לאחר תשע שנים של פעילות מבורכת בעיר אשקלון, חזר מכון התורה והארץ לפעול מתוך קהילת כפר דרום, הנמצאת כיום בתהליכי בנייה ביישוב "שבי דרום".

| אב תשע"ד

לאחר תשע שנים של פעילות מבורכת בעיר אשקלון, חזר מכון התורה והארץ לפעול מתוך קהילת כפר דרום, הנמצאת כיום בתהליכי בנייה ביישוב "שבי דרום". בשלב ראשון נמצאים מתקני המכון במבנים זמניים שהוקמו באופן עצמאי, עד להשלמת בניין הקבע הנמצא בתהליכי תכנון ובנייה.

"אנחנו מתמודדים עם קשיים בירוקרטיים רבים בבניית משכן הקבע, אבל בינתיים פעלנו באופן עצמאי להקמת מבנים מבנייה קלה שישמשו משכן זמני למכון בשבי דרום, היה חשוב לנו לחזור לקהילת המקור שלנו ולפעול מתוכה כמו שהיה בכפר דרום" כך אומר עמי גיאת, מנהל המכון.

"במקביל אנחנו כבר עובדים על תכניות אדריכליות להקמת משכן הקבע, מוזיאון המכון, מרכז המבקרים 'גן המצוות', אכסניה, וכל מה שהיה במכון התורה והארץ בכפר דרום".

עם השמחה הגדולה לשוב לחיק הקהילה ולהיות שותפים בבניין "שבי דרום", אנו ממשיכים להתפלל לריבוש"ע שיזכה אותנו לשוב ולחדש את פעילותנו גם בנחלתנו האהובה, כפר דרום ת"ו.