גלריות

כנס פתיחה לשנת השמיטה תשע”ה

הכנס התקיים במעמד הראשון לציון הרה"ג יצחק יוסף שליט"א והרב הראשי הרה"ג דוד לאו שליט"א ובהשתתפות רבנים דיינים ונציגי ציבור.

סיור לימודי בנושא ערלה וכלאיים

כ 50 רבנים מכל רחבי הארץ השתתפו בסיור לימודי בנושא ערלה וכלאיים, במסגרת תוכנית המלגות ללימוד מצוות התלויות בארץ.

ביקור הרה”ג יעקב אריאל במכון התורה והארץ

תמונות מביקור הרה"ג יעקב אריאל, רב העיר רמת גן ונשיא מכון התורה והארץ במכון התורה והארץ.

גוש קטיף בבנינו ובחורבנו

תמונות מישובי גוש קטיף בבנינו ובחורבנו.

כנסים

תמונות מכנסים וימי עיון מבית מכון התורה והארץ.

מוזיאון כפר דרום

תמונות ממוזיאון כפר דרום- מבית מכון התורה והארץ.

ספר שער החצר ניתן לרבנים

תמונות מנתינת ספר שער החצר לרבנים- בהוצאת מכון התורה והארץ.

הכנס השנתי התשע”ג בנושאי המצוות התלויות בארץ

הכנס השנתי בנושאי המצוות התלויות בארץ ואיכות הסביבה בבית הספר הגבוהה לטכנולוגיה בירושלים, מכון לב.

סיור רבני מכון התורה והארץ במשקי מח”ע

סיור רבני מכון התורה והארץ, במשקי מח"ע (משקי חבל עזה) כהכנה לקראת שנת השמיטה

ביקור רבני מכון התורה והארץ בבית האריזה 'עצמונה'

ביקור רבני מכון התורה והארץ בבית האריזה 'עצמונה' , בנושא ההתנהלות המשקית בתחום המצוות התלויות בארץ היערכות לשמיטה תשע"ה