משנה וארץ: קביעה למעשרות בצריפין בורגנין ואלקטיות

יואל יעקובי

הצריפין הבורגנים והאלקטיות, שלישיית מבנים שאינה נחשבת כבית לעניין דין קביעת הבית למעשר, מופיעה שוב בסוף מסכת אהלות כחלק מהמקומות שאין בהם משום מדור גויים. ננסה...

כלאים ב"נענע" בכרם

הרב יהודה הלוי עמיחי

צמח הנענע שהתפשט והגיע מתחת לגפן, האם יש לעוקרו? לענין כלאי הכרם נאמר במשנה (פ"ה מ"ח): המקיים קוצים בכרם, ר' אליעזר אומר - קדש, וחכמים אומרים -...

כשרותם של חלב ואבקת חלב עכו"ם

הרב מרדכי וולנוב

על פי המציאות של ימינו האם יש לחשוש לגזרה על חלב עכו"ם? ואם כן – במה יש לחשוש: האם רק בחלב ניגר או שמא גם באבקת חלב? הקדמה אחד הרכיבים השימושיים ביותר בתעשיית...

להניף את העומר

הרב צבי שוורץ

אודות מנחת העומר המובאת בט"ז ניסן והיסודות ההלכתיים התלויים בה: ההיתר לקצור לאכול מן התבואה החדשה, היתר איסור 'חדש' וחשיבות זמן הבשלת השעורים בקביעת חג הפסח...

הזמנה בביכורים, תרומה והקדש

הרה"ג אברהם אלקנה כהנא שפירא

מאימתי חלה קדושה על הביכורים? א. במכות (יח ע"ב): "אמר רבא בר אדא א"ר יצחק ביכורים מאימתי חייבין עליהן, משיראו פני הבית". וצ"ב...

לזכרו של עמנואל מורנו שמסר נפשו

הרב אשר מבצרי

מבחינתו של עמנואל היה הלימוד השיא, ועל כן ניצל כל דקה אפשרית ללימוד ולהתקדמות. על השולחן במשרדו שביחידה היו פזורים ספרי קודש. את זכותו ללמוד לתואר שני על חשבון...

זכויות הילד בהלכה

הרב זאב שמע

זכויות הילד והנער בראי ההלכה זכויות הילד בהלכה יש כיום הצעת חוק הנקראת בשם 'הורים וילדיהם', ובתוכה רשימה של זכויות שהחוק מאפשר...

דור ישרים מרחיבים את סל הבדיקות

מתוך אתר 'כיפה'

אגודת דור ישרים הוסיפה לסל הבדיקות 7 בדיקות גנטיות העלולות לפגוע בקהילה האשכנזית. הקדימו להבדק "דור ישרים" ממשיך במאמציו לצמצום שכיחות מחלות גנטיות קשות בקרב...

השתלת איברים בעקבות החדשות

הרב אייל בן דוד

הקשישה הסינית הפסיקה לנשום ונמצאה ללא דופק על ידי בנותיה. 16 שעות לאחר מכן, כשהוכנסה לארון המתים היא פקחה את עיניה וחייכה, רגע לפני שהטמינו אותה באדמה מדי פעם...

הרב אריאל: בשר מהונדס איננו "פרווה"

שלמה פיוטרקובסקי

שאלת מעמדה של רקמה בשרית המיוצרת על ידי הרבייה של תאי גזע ולא כחלק מבעל חיים, נדונה בהרחבה בכרך החדש של כתב העת "תחומין". לאחרונה התפרסם כי גם בישראל עוסקים...

אזהרה לצרכנים: נפות חשמליות ללא אישור הלכתי מוצגות כמאושרות

ידע הציבור וייזהר! נעשתה הטעיה צרכנית חמורה, ואל השוק הוכנסו נפות חשמליות עליהן מתנוסס אישור מכון צומת, כאשר בפועל ישנם דגמים שלא זכו להכשר כלל!

משקל שני התולעת בפרה אדומה

הרב עזריאל אריאל

נאמר בתורה (במדבר יט, ו): 'ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת והשליך אל תוך שרפת הפרה'. 'שני התולעת' הוא צמר הצבוע בצבע תולעת שני, ובמשנה (פ"ג מי"א) נקרא הצמר...

על גיור במשנתו של הרב ישראלי

הרב אברהם ישראל שריר

בשנים האחרונות, נושא הגיור עלה על הפרק בשיח הציבורי פעמים רבות ודעות רבות הוצגו לציבור. המאמר שלפנינו מתחקה אחרי דעתו הייחודית של הרב שאול ישראלי אודות מהות...

האם אי ציות לחוק נחשב לאיסור הלכתי?

הרב אריאל בראלי

מי שאינו עוצר לפני מעבר חציה, ומי שעוקף רכב אחר בצורה המסכנת, או שנוהג ברכב ללא רישיון, כל אלו בכלל רודף ואף אם אין כוונתו לסכן הוי בכלל רודף. ובכלל, אם מעמיד...

על יהדות וכלכלה בפרשת לך לך

הרב עמיצור אריאל

מה היא המשמעות של המטבע, או ה"מוניטין" המיוחד שהיה לו לאברהם? פרשתנו סובבת סביב דמותו המיוחדת של אברהם אבינו ומידותיו הטובות. גם התנהגות כלכלית יחודית היתה...